Die Burger - 5 Junie 2013

Posted by Fred on Wed June 5, 2013 in Newspaper Articles.

MOSSELBAAI. – Die weg is gebaan om ’n inligtingsentrum oor die wêreldbekende argeologiese ontdekkings by Pinnacle Point te vestig.

Die stadsraad het op sy jongste maandvergadering ingestem dat ’n multidissiplinêre taakspan vir die vestiging van so ’n sentrum aangestel kan word.

As dit deurgevoer word, sal dit by die Punt opgerig word.

Die terrein is in April tot ’n provinsiale erfenisterrein verklaar. Daar is reeds planne om by Unesco aansoek te doen om dit saam met terreine by Elandsbaai aan die Weskus, Blombos by Stilbaai, Klasiesrivier by Humansdorp en nog twee argeologiese terreine in KwaZulu-Natal gesamentlik tot ’n wêrelderfenisterrein te laat verklaar.

Volgens voorstelle wat aan die stadsraad voorgelê is, is dit gebruiklik dat ’n vertolking- of inligtingsentrum by ’n wêrelderfenisterrein opgerig word.

Die doel van sulke sentrums is om die betekenis van die ontdekkings en verwante sake deur middel van onder meer uitstallings en multimedia-programme uit te beeld.

Volgens ’n verslag op die raadsagenda kan so ’n sentrum ’n groot toeriste-attraksie wees en ook werksgeleenthede in die Mosselbaai-omgewing skep.

Die verslag beveel ook aan dat die projek voortgaan, hoewel dit ongeveer vyf jaar kan duur om ’n Wêrelderfenis-aansoek af te handel.

Selfs al slaag die aansoek nie, regverdig die Pinnacle Point-ontdekkings, saam met die unieke diversiteit van mariene- en plantlewe in die Mosselbaai-omgewing op hul eie, so ’n sentrum.

Die sentrum sal ook gedeeltelik gebruik word om die geskiedenis van die inheemse mense in die Mosselbaaistreek voor 1488 uit te beeld, lui die verslag.

Die munisipaliteit het reeds ’n aansoek om R52 miljoen by die Lotto-bestuur ingedien om die projek te finansier.